politica de confidențialitate

Nota de Informare PISOK A.B. INTERNATIONAL SRL

 1. Introducere
Vă mulțumim pentru interesul față de compania, serviciile și produsele noastre. Când intrați într-o relație de orice fel cu noi, ne încredințați informațiile dumneavoastră. Aceste informații prezentate în prezentul document (denumit în continuare „Politică de Confidențialitate” sau „Notă de informare”) sunt importante. Vă recomandăm să le citiți cu atenție. Scopul acestei Note de informare este să vă explice ce date prelucrăm (colectăm, utilizăm, partajăm), de ce le prelucrăm, în ce modalitate le prelucrăm, drepturile dvs. în temeiul GDPR și modalitatea în care vă puteți exercita aceste drepturi. În colectarea acestor informații, noi acționăm în calitate de operator și, prin lege, suntem obligați să vă furnizăm aceste informații. Protecția și confidențialitatea datelor cu caracter personal este foarte importantă pentru noi. Fiind pe deplin conștienți de faptul că informațiile personale vă aparțin, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu atenție. Nu oferim informații unor părți terțe fără a vă informa în conformitate cu prevederile legale. Nu luăm decizii exclusiv automate cu impact semnificativ asupra dvs. Prin vizitarea site-ului, achiziționarea serviciilor și produselor noastre sau prin interacțiunea cu noi prin orice mijloc și/sau prin intermediul oricărui canal de comunicare (e-mail, telefon, rețele de socializare, etc.), sunteți de acord cu această Politică de Confidențialitate și consimțiți inclusiv la utilizarea datelor dvs. în scopuri publicitare sau de marketing, așa cum am descris mai jos în secțiunile dedicate Marketing-ului și Publicității. Dacă nu sunteți de acord cu cele descrise în prezenta Politică de Confidențialitate, vă rugăm să nu utilizați serviciile sau produsele noastre.

GDPR (Regulamentul general de protecţie a datelor cu caracter personal) este un act legislativ obligatoriu, care vine în sprijinul persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea, protecţia şi libera circulaţie a datelor cu caracter personal prin crearea a noi drepturi şi prin preluarea, respectiv consolidarea unor drepturi existente.
Protecția datelor este importantă pentru noi și depunem eforturile pentru a proteja confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal prin respectarea tuturor normelor și reglementărilor în vigoare privind protecția datelor. La utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, PISOK A.B. INTERNATIONAL SRL respectă prevederile legale în vigoare privind protecția datelor. Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter anonim revine societății PISOK A.B. INTERNATIONAL SRL în limitele prevăzute de lege, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate.

2. Cine suntem?
PISOK A.B. INTERNATIONAL SRL cu sediul social în Calea Unirii, nr. 35, Corpul N, Suceava, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. de ordine J33/1151/06.06.2019, având cod de înregistrare fiscal 41232970, adresă de e-mail contact@soriol.ro este responsabilă de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pe care le colectăm direct de la dvs. sau din alte surse. Potrivit legislației, compania noastră este operator de date cu caracter personal. Pentru ca datele dvs. să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile și adecvate, tehnice și organizatorice pentru a proteja informațiile dvs. personale.

3. Cine sunteti?
Potrivit legislației, dvs., persoana fizică beneficiară a serviciilor și produselor noastre, reprezentantul ori persoana de contact a unei companii, vizitatorul site-ului sau persoana aflată într-o relație de orice fel cu compania noastră, sunteți o „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. Pentru a fi complet transparenți în privința prelucrării de date și pentru a vă permite să vă exercitați cu ușurință, în orice moment, drepturile, am implementat măsuri pentru a facilita informații, citiți Secțiunea 8 din prezentul document.

4. Ce date personale colectăm ?
Atunci când navigați pe site-ul nostru, când ne transmiteți o solicitare pe e-mail, când achiziționați un serviciu sau un pachet turistic sau ne contactați în orice alt scop și pe orice alt canal de comunicare, ne puteți comunica următoarele date personale, pe care le colectăm direct de la dvs sau din alte surse, cum ar fi:

 • Numele și prenumele
 • Adresa de e-mail
 • Numărul de telefon
 • Funcția pe care o aveți în cadrul companiei
 • Locul de muncă

Cele mai multe informații le colectăm direct de la dvs. (de exemplu, prin completarea unui formular de pe site sau odată cu achiziționarea unui produs). Majoritatea informațiile sunt cele descrise mai sus, dar pot exista situații în care colectăm date de la terți (i.e. parteneri, platforme de publicitate), cum ar fi de exemplu, informațiile privind achizițiile și interesele. Pe lângă informațiile indicate mai sus, este posibil să colectăm și următoarele informații, în funcție de circumstanțe:

 • Modul în care interacționați cu site-ul/site-urile nostru/noastre sau cu reclamele (de exemplu, informații despre cum și când ne accesați site-ul sau ce dispozitiv folosiți pentru a accesa site-ul);
 • Informații furnizate atunci când completați formulare sau chestionare;
 • Conținutul mesajelor trimise prin sisteme de mesagerie și e-mail;
 • Interacțiunile dintre dvs. și noi pe rețelele de socializare (de exemplu, aprecieri, distribuiri, comentarii);
 • Informații pe care le colectăm despre dvs. de la alte companii din grup sau terțe care au obținut consimțământul dvs. sau au alt drept legal de a partaja aceste informații cu noi (inclusiv parteneri/platforme de publicare sau de publicitate și agregatori de date care au obținut dreptul respectiv).

Este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum adresa IP, navigatorul de internet, locația, paginile web pe care le accesați pe site-ul nostru. Este posibil să avem nevoie de date privind sănătatea atunci când anumiți clienți au cerințe speciale cu privire la produsele noastre (dizabilități, alergii/intoleranțe alimentare). Datele minorilor sunt prelucrate pentru prelucrarea comenzilor făcute pe site-ul https://www.soriol.ro.

5. De ce vă prelucrăm datele?

Datele dumneavoastră cu caracter personal (nume, prenume, adresă de mail, număr de telefon, adresă de livrare) care se regăsesc în evidenţele noastre sunt prelucrate exclusiv în scopul pentru care au fost colectate, cea de a îndeplinii cu succes procesele desfăşurate în relaţia cu Dvs., cum ar fi:

 • Înregistrare comandă, vânzare, livrare, informare, recrutare, etc.;
 • În vederea încheierii sau executării unui contract dintre dvs. și noi;
 • Pentru scopuri de business și scopuri administrative;
 • Pentru a vă recomanda produsele potrivite nevoilor dvs;
 • Pentru a vă răspunde la întrebări și solicitări și a vă furniza serviciul de asistență clienți;
 • În scop de marketing, însă doar în situația în care avem consimțământul dvs. prealabil sau când există o excepție legală de la obținerea consimțământului;
 • Pentru a oferi și îmbunătăți serviciile și pachetele pe care le oferim;
 • Pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice;
 • Pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;
 • Pentru a ne conforma legislației, ca de exemplu conformarea cu legislația fiscală care ne obligă să păstrăm documentele contabile pe o perioadă de 10 ani;
 • Pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță;
 • În scopuri analitice și de cercetare;
 • Pentru desfășurarea promoțiilor și a concursurilor;
 • Pentru a preveni infracțiunile, înșelăciunile sau fraudele.6. Care este temeiul legal pentru prelucrare?

Putem utiliza următoarele temeiuri legale, în funcție de cazul concret:

 • Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;

Cu toate acestea, rețineți că în situația în care sunteți client al nostru, putem trimite mesaje promoționale (marketing direct) cu privire la servicii similare (de exemplu produse care v-ar putea interesa), fără a avea nevoie de consimțământ, în temeiul art. 12 alin. (3) din Legea nr. 506/2004. Însă, în toate cazurile, vă puteți opune marketingului direct și/sau vă puteți retrage în orice moment consimțământul prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare („unsubscribe”) din fiecare e-mail sau prin transmiterea unei cereri scrise la adresa de email contact@soriol.ro.

 • Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dvs și noi;

De exemplu, în situația în care completați un formular de pe site pentru a afla informații despre ofertele și produsele noastre, când ne contactați pe e-mail/telefon sau pe orice alt canal de comunicare sau când între dvs. și noi se încheie un contract.

 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor noastre legitime sau ale altei părți, cu excepția cazului în care prevalează interesele, drepturile sau libertățile dvs.

În situația în care utilizăm interesul legitim, efectuăm o analiză a interesului legitim (test de echilibrare) prin intermediul căreia putem în balanță interesul nostru și interesele dvs. În situația în care prevalează interesele noastre, vom utiliza interesul legitim. În situația în care prevalează interesele dvs., nu vom utiliza interesul legitim, iar în măsura în care nu reușim să identificăm un alt temei legal corect, nu vom efectua respectiva activitate de prelucrare.

 • Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unor obligații legale (ca de exemplu conformarea cu legislația fiscală care ne obligă să păstrăm documentele contabile pe o perioadă de 10 ani sau furnizarea anumitor informații organelor și instituțiilor publice abilitate);
 • În unele situații, prelucrarea poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale dvs. sau ale altei persoane fizice.

7 Cât timp stocăm datele?
Stocăm datele dvs. cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 5 ani de la încetarea contractului sau ultima interacțiune cu noi.

După încetarea perioadei, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică. Rețineți faptul că în anumite situații expres reglementate, stocăm datele pe perioada care ne este impusă de lege.

8. Cum partajăm informațiile dvs. cu ceilalți?
Putem dezvălui datele dvs., respectând legea aplicabilă, partenerilor de afaceri sau altor terți.

Depunem în permanență eforturi rezonabile pentru a ne asigura că acești terți au implementate măsuri adecvate de protecție și securitate. Cu acești terți avem clauze contractuale astfel încât datele dvs. să fie protejate. În aceste situații, ne vom asigura că orice transfer este legitim, având la bază consimțământul dvs. sau alt temei juridic. De exemplu, am putea furniza datele dvs. către alte companii, precum furnizorii de servicii IT sau telecomunicații, contabilitate, servicii juridice și alți terți cu care avem o relație contractuală.

Acești terți sunt selectați cu o grijă deosebită astfel încât datele dvs. să fie prelucrate doar în scopurile pe care noi le indicăm. De asemenea, am putea partaja datele dvs. către parteneri de afaceri ca urmare a unui efort comun de a oferi un produs sau un serviciu. Deși puțin probabil, am putea vinde în viitor afacerea sau o parte a afacerii, situație care va include transferul datelor dvs. Putem transmite datele și altor părți având consimțământul sau potrivit instrucțiunilor dvs, ca de exemplu, în situația în care exercitați o cerere de portabilitate. Vom putea, de asemenea, furniza informațiile dvs. cu caracter personal și către parchet, poliție, instanțele judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate. Ne vom asigura, în limite rezonabile, că datele dvs. nu părăsesc Spațiul Economic European, însă, în măsura în care vom transfera date către state din afara SEE, ne vom asigura, în toate cazurile, că transferurile sunt legitime, având la baza consimțământul dvs. explicit sau alt temei legal.

9. Care sunt drepturile dvs?
Drepturile dvs. conform Regulamentului GDPR sunt următoarele:

 • Dreptul de retragere a consimțământului;

Vă puteți retrage în orice moment consimțământul cu privire la prelucrarea datelor dvs prin prin transmiterea unei cereri în acest sens la adresa de e-mail contact@soriol.ro. Rețineți însă că, în măsura în care am identificat un alt temei legal pentru prelucrarea datelor dvs., vom continua să prelucrăm datele dvs. în baza acelui temei legal. Noi avem posibilitatea legală să utilizăm unul sau mai multe temeiuri pentru prelucrarea datelor dvs.

 • Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dvs.;
 • Dreptul de acces asupra datelor;

Aveți dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informațiile prevăzute de art. 15 alin. (1) din GDPR.

 • Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete;

Aveți dreptul de a obține, din partea noastră, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc.

 • Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”) În situațiile prevăzute la art. 17 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și obține ștergerea datelor cu caracter personal.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării;

În cazurile prevăzute la art. 18 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și obține restricționarea prelucrării.

 • Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre dvs. către alt operator („dreptul la portabilitate”);

În cazurile prevăzute la art. 20 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și obține portabilitatea datelor.

 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor;

În cazurile prevăzute la art. 21 din GDPR, aveți dreptul de a vă opune prelucării datelor.

 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri cu efecte juridice sau cu efecte semnificative similare asupra asupra dvs.;
 • Dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea drepturilor și intereselor dvs.;
 • Dreptul de o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere.

Vă rugăm să rețineți că:

 • Vă puteți retrage consimțământul pentru marketing direct în orice moment prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare din fiecare e-mail/sms sau alt mesaj electronic.
 • Dacă doriți să vă exercitați drepturile, o puteți face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la adresa de email: contact@soriol.ro.
 • Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primite va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, vă vom facilita exercitarea drepturilor.

Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă vă vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a vă adresa justiției.

 • Vom încerca să răspundem solicitării în termen de o lună. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspect, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a vă identifica într-un termen util.
 • Dacă, deși depunem toate eforturile, nu reușim să vă identificăm, iar dvs. nu ne furnizați informații suplimentare pentru a reuși să vă identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.